headerbottom image
Kártyaszám: 

Vezetéknév: 
Keresztnév: 
E-mail cím: 
Születési dátum: 
Irányító szám: 

BELÉPÉSI NYILATKOZAT

Alulírott jelen belépési nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy az Ügyfélkártya Kedvezmény Programban részt kívánok venni az alábbiak szerint:
  • Tudomásul veszem, hogy jelen szándéknyilatkozat önkéntes elhatározásom alapján történő kitöltésével és aláírásával jogosultságot szerzek a részemre kiállított Jardinette Klubkártya használatára, valamint az ahhoz kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.
  • Kijelentem, hogy a Jardinette Klubkártya Program feltételeiről, és a biztosított kedvezményekről, szolgáltatásokról részletes tájékoztatást kaptam, a részvétel feltételeit elfogadom (Jardinette Klubkártya Program ismertető).
  • Elfogadom, hogy a Jardinette Klubkártya Programban kizárólag az Klubkártya felmutatásával vagyok jogosult a kapcsolódó kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.
  • Elfogadom és tudomásul veszem, hogy a La Quinta Kft, a megadott adatokat a Klubkártya programban való részvételem céljából, és ezen célhoz kötötten használja fel és tartja nyilván, így ezen adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra.
  • Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat a La Quinta Kft. harmadik személyek részére kizárólag törvényben előírt kötelező rendkívüli adattovábbítások esetén adhatja át. A La Quinta Kft. ezen adatokat teljes mértékben a vonatkozó jogszabályok betartásával kezeli.
  • Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a La Quinta Kft. jelen nyilatkozatban foglalt személyes adataim kezelését végezze.
  • Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a valóságnak megfelelnek és a jelen dokumentumban megjelölt célú és időtartamú adatkezeléséhez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül járulok hozzá.
  • Elfogadom, hogy a La Quinta Kft. nem vállal felelősséget a Klubkártya elveszítéséből adódó kár bekövetkeztéért, az illetéktelen felhasználásért, egyéb visszaélésért. Amennyiben a Klubkártya megsemmisül, megsérül, elvész vagy ellopják köteles vagyok azt a La Quinta Kft.-nek haladéktalanul jelezni.
   
Ezennel kijelentem, hogy a jogaimról szóló tájékoztatást elolvastam és tudomásul vettem. (Az elfogadása kötelező a regisztrációhoz.)

   
Kijelentem, hogy a Belépési Nyilatkozatot Belépési Nyilatkozatot áttanulmányoztam, az abban foglaltakat megértettem, és feltételeit magamra vonatkozónak elfogadom. Kijelentem, hogy az Adatkezelési szabályzatot megismertem és elfogadom.

   
Ezennel kijelentem, hogy engedélyezem a La Quinta Kft. számára az e-mail címem kezelését, értesítési és marketing célra.